Barcodes Armenia

logo

Շտրիխկոդեր Հայաստանը միջազգային շտրիխկոդային ցանցի լիազորված անդամ է:

Շտրիխկոդեր Հայաստանը հիմնադրվել է 2018 թվականին և հիմնված է Երևանում, Հայաստանում: Այն վարում են տեղական գործակալներ Գոռ Լազյանը և Աննա Պողոսյանը և ապահովում են շտրիխ կոդերի վերաբերյալ տեղեկատվություն, աջակցություն և իսկական մանրածախ ծածկագրեր Հայաստանի բիզնեսներին: