Barcodes Slovakia

Barcodes Solvakia logo

Barcodes.sk vstúpila na slovenský trh v apríli 2020 a je jedným z najnovších členov spoločnosti International Barcodes network (IBN). Naším cieľom je sprístupniť ponuku služieb IBN klientom na Slovensku. Poskytujeme čiarové kódy a súvisiace služby za ceny priaznivé aj pre malé firmy a súkromných podnikateľov s plnou zákazníckou podporou.

Barcodes SlovakiaBarcodes Slovakia